SAPGrade Business One

©® SAPGrade Business One

השרות כולל: 

  • מיפוי מובנה של תצורת הנוכחית לצורך הערכת היקף העבודה הנדרש והצעת מחיר.

  • אפיון דרישות מערכת לשידרוג - דרישות     חומרה לשרת ומערכת הפעלה .

  • ניהול פרוייקט וביצוע השדרוג כולל ההתקנות וההגדרות הנדרשות.

  • ביצוע בדיקות תקינות בסיסיות לפעולת המערכת.

  • ליווי עליה לאוויר .