CRM - ייעוץ ואיפיון לבחירה ויישום מערכת CRM

בחינה מעמיקה של תהליך גיוס הלקוחות בעסק, ניהול לידים,  המידע שאותו מעוניינים לשמור על כל לקוח, קישור לתהליכי המכירה והחיוב.  כתיבת מסמך דרישות לבית התוכנה. ליווי בבחירה ויישום המערכת בעסק