ניתוח צרכים ואיפיון מערכות מידע

במסגרת זו מתקיים תהליך הכולל פגישות עם מנהלים ומשתמשי מפתח, מתבצע מיפוי מצב קיים כולל תוכנות קיימות וממשקי תוכנה, וכן הגורמים המעורבים בתהליך בתוך העסק/האירגון. מוגדרים התהליכים והסטאטוסים השונים על ידי תרשימי זרימה, מוגדרים הצרכים ברמת כל תהליך אותו מעוניינים ליישם בתוכנה. בנוסף מוגדרים צרכי דוחות שיופקו מהמערכת לאחר הקמתה ויישומה המלא.