יישום SAP Business One ERP ו Priority

ביצוע כל ההגדרות הנדרשות בתוכנה ובמודולים השונים על בסיס מסמך האיפיון, ביצוע התאמות של שדות ומסכי קלט, התאמת דוחות וטפסים, הגדרות משתמשים והרשאות , הגדרת חוקים עיסקיים ופעולות אוטומטיות , יצירת שאילתות קבועות, הגדרות כספים והנהלת חשבונות, התאמת תפריטים וקיצורי דרך במסך ראשי ועוד.